Commissieleden

Prof. mr. Th.A. de Roos

Voorzitter
 • Emeritus hoogleraar strafrecht, Tilburg University
 • Honorair raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Den Bosch
 • Commissievoorzitter sinds 2014

Mr. dr. M. den Heijer

Vicevoorzitter
 • Universitair docent internationaal recht, Universiteit van Amsterdam
 • Bestuurslid, Universitair Vluchtelingenfonds UAF

Prof. mr. J.W. Ouwerkerk

Vicevoorzitter
 • Hoogleraar Europees Strafrecht, Universiteit Leiden

Mr. N. Kalkan

Secretaris

Prof. mr. H. Battjes

Lid
 • Hoogleraar Europees asielrecht, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. mr. P. Boeles

Lid
 • Emeritus hoogleraar migratierecht, Leiden Universiteit
 • Gasthoogleraar migratierecht, Vrij Universiteit Amsterdam

Mr. dr. E.R. Brouwer

Lid
 • Universitair hoofddocent migratierecht
  Vrije Universiteit Amsterdam

DR. E. DE Busser

Lid
 • Universitair Docent Cyber Security Governance, Leiden Universiteit

Mr. S.S. Buisman

Lid
 • Universitair Docent strafrecht,  Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. K.A.E. Franssen

Lid
 • Juridisch adviseur omgevingsrecht

Mr. dr. W. Geelhoed

Lid
 • Universitair docent strafrecht, Rijksuniversiteit Groningen
 • Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Noord-Nederland

Prof. mr. C.A. Groenendijk

Lid
 • Emeritus hoogleraar rechtssociologie, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Voorzitter Commissie Meijers 1997 - 2014

Prof. S.E.M. Herlin-Karnell

Lid
 • Hoogleraar "EU Constitutional Law and Justice" en University Research Chair, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Co-directeur, VU Centre for European Legal Studies

Prof. dr. P.J.A. de Hert

Lid
 • Hoogleraar strafrecht, Vrije Universiteit Brussel
 • Universitair hoofddocent privacyrecht, Tilburg University

Dr. H. Hijmans

Lid
 • Voorzitter van de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit
 • Onderzoeker, Vrije Universiteit Brussel (VUB) / Brussel Privacy Hub

Mr. dr. E. Hilbrink

Lid
 • Juridisch expert Europees migratierecht

     Stichting Migratierecht Nederland

Dr. M. Hillebrandt

Lid
 • Postdoctoraal onderzoeker QUAD-project, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit van Bielefeld

Mr. R. van der Hoeven

Lid
 • Partner, NautaDutilh
 • Voorzitter, adviescommissie strafrecht, Nederlandse Orde van Advocaten

Mr. D. Houtzager

Lid
 • Senior Program Manager bij ZonMW

Mr. H. Jahae

Lid
 • Partner, Jahae Advocaten
 • Lid, adviescommissie strafrecht, Nederlandse Orde van Advocaten

Dhr. A. KRUYT

Lid
 • Interim manager
 • Mede-oprichter, Landelijk Bureau Racismebestrijding

MR. E. NISSEN

Lid
 • Promovendus, Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. mr. P.A. Nollkaemper

Lid
 • Hoogleraar internationaal publiekrecht, Universiteit van Amsterdam

Mr. dr. L.A. van Noorloos

Lid
 • Universitair docent Europees strafrecht, Tilburg University
 • Voorzitter, Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten

Mr. T.J.P. van Os van den Abeelen

Lid
 • Honorair raadsheer--plaatsvervanger, Gerechtshof Den Haag
 • Voormalig voorzitter Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ), Ministerie van Justitie

Mr. N. Pinto

Lid
 • Coördinator IDEM Rotterdam, Radar/Art. 1 Anti-Discrimination Bureau

Dr. J.J. Rijpma

Lid
 • Universitair hoofddocent Europees recht, Universiteit Leiden

MR. D. Schaap

Lid
 • Advocaat bij Inigo Advocaten

Mr. Dr. A.M.G. Smit

Lid
 • Raadsheer, Gerechtshof Den Bosch
 • Contactpunt van het Europees Justitieel Netwerk voor strafzaken

Mr. N. Tuijn

Lid
 • Senior raadsheer afdeling strafrecht
  Gerechtshof Den Bosch

 

Mr. dr. S. Van der Velde

Lid
 • Onafhankelijke deskundige evaluaties Europese Commissie, Schrijver
 • Voormalig medewerker Ministerie J&V, Europese Commissie, Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging EU

Mr. Dr. M.I. Veldt-Foglia

Lid
 • Raadsheer, Gerechtshof Den Haag, afdeling strafrecht

Prof. dr. G. Vermeulen

Lid
 • Hoogleraar strafrecht, Universiteit van Gent

Dr. K.M. de Vries

Lid
 • Universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht, Vrije Universiteit Amsterdam

Mr. B. Wegelin

Lid
 • Advocaat bij Everaert Advocaten
 • Lid van de adviescommissie vreemdelingenrecht, Nederlandse Orde van Advocaten

Prof. mr. F. Zuiderveen Borgesius

Lid
 • Hoogleraar ICT en Privaatrecht aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit.

Dr. K.M. Zwaan

Lid
 • Onderzoeker, Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen